Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Huismaat respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van haar klanten en beschermt daarom jouw persoonlijke gegevens goed. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en voldoen hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze verklaring lees je hoe wij jouw gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

 

ARTIKEL 1 – VEILIGE GEGEVENSOVERDACHT

Wij beveiligen alle persoonsgegevens die we van jou ontvangen. Met de Secure Socket Layer (SSL) nemen wij de best mogelijke maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden.

 

ARTIKEL 2 – DIENSTVERLENING

Voor onze dienstverlening hebben we jouw naam, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Daarnaast hebben we gegevens van jouw woning en woonsituatie nodig. Wij zullen deze gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van onze diensten. Bij de afwikkeling van onze diensten kunnen wij aan derden, zoals isolatiebedrijven en installateurs jouw persoonlijke gegevens verstrekken. Dit doen we alleen als je ons hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. Wij komen dan met deze derden overeen dat ook zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Zij gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van je hebben gekregen.

 

ARTIKEL 3 – RECLAMEDOELEINDEN

Huismaat gebruikt jouw gegevens voor reclamedoeleinden. Wij kunnen je informatie sturen over diensten uit ons aanbod. We maken hierbij gebruik van e-mailreclame voor zover je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Soms vragen we je ook om aanvullende persoonsgegevens. Met deze gegevens verbeteren wij de communicatie richting de mensen die de stap willen zetten richting energiezuinig wonen. Voorbeelden hiervan zijn algemene persoonsgegevens als leeftijd, beroep, hobby’s en interesses. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het uitvoeren statistisch onderzoek dat aan de communicatie ten grondslag ligt. Hierbij worden de aanvullende gegevens geanonimiseerd.

 

ARTIKEL 4 – WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een site naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op op jouw device, zoals laptop, PC, tablet of smartphone.Jouw device krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het device  later weer herkent. We onderscheiden sessiecookies en tijdelijke en permanente cookies. Sessiecookies worden gewist zodra je de browser afsluit. Tijdelijke cookies blijven een langere tijd op je device staan en of permanente cookies onbeperkt. Door je instellingen en je gegevens kunnen wij onze website verbeteren en informatie en aanbiedingen personaliseren.

 

ARTIKEL 5 – WELKE COOKIES WORDEN DOOR HUISMAAT GEBRUIKT?

Huismaat gebruikt sessiecookies en tijdelijke en permanente cookies.

 

ARTIKEL 6 – WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Door de opslag van cookies, zorgen we ervoor dat:

  • de gebruiker een snelle website ervaart;
  • de gebruiker relevante informatie krijgt;
  • fouten en ongemak op de website opgespoord worden;
  • verbeteringen getest kunnen worden.

 

ARTIKEL 7 – GOOGLE ANALYTICS

De website van Huismaat maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies .

De door cookies gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen t.b.v. Huismaat en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van de website van Huismaat geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn in de meeste gevallen belangrijk voor het functioneren van de website.

Third party cookies zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden, bijvoorbeeld van adverteerders of advertentieplatformen. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder jouw expliciete toestemming vooraf. Ook voor first party cookies die gegevens van personen opslaan en niet strikt noodzakelijk zijn, is toestemming nodig.

Volgens de officiële regels is het cookie van Google Analytics een first-party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op je computer ‘www.huismaat.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Huismaat en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Daarnaast heeft Huismaat Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar jouw IP-adres te herleiden zijn. Ook is het Analytics-account van Huismaat zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics-cookie van Huismaat een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van Huismaat gewaarborgd kan blijven. Het Analytics-cookie blijft 12 maanden geldig.

Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet je door gebruik te maken de mogelijkheden van de browser. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je op de website van de aanbieder van de browser.

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

ARTIKEL 8 – RETARGETING

Wij maken voor onze website gebruik van retargeting. Met deze techniek bieden wij reclame-uitingen aan op de websites van partners (o.a. Facebook). Dit doen we bij internetgebruikers die al eerder interesse in onze website en onze producten toonden. De weergave van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt op basis van een cookie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze cookies zijn volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen.

 

ARTIKEL 9 – COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN

Cookies kun je altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het bezoeken van onze website. Uitleg over de aanpassing van cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze site minder goed.

 

ARTIKEL 10 – INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen. Je kan jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Je kunt ook jouw profielinformatie veranderen in je persoonlijke accountomgeving van onze website.

 

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Huismaat kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van zulke wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen.

 

ARTIKEL 12 – HERROEPING EN BEZWAAR

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor onze producten en diensten. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking.